ЗА СЕМИНАРА

Практически семинар „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, БАЗИРАНО НА MAKEY MAKEY“ е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти, които ще преподават учебния предмет компютърно моделиране.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Основната ни цел е да отговорим на потребностите на участниците и да допринесем за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем. Нашите лектори са от системата на образованието – действащи учители с богат опит и доказани практици. По време на семинара теорията ще бъде сведена до минимум, за сметка на практиката – решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

Условия:
• Участието в семинара е платено.
• Разходите, свързани с обучението, транспорта и пребиваването (командировъчни) по време на семинара са за сметка на участниците или на институцията, която представляват.
• Участието в семинара се определя според реда на подадените заявки.

Настаняване и крайна сума:
• Семинарът е предвиден с една нощувка
• Цените са за един участник
• Плащане – до ...
• Цена

Забележка:
• Цената включва настаняване в двойна стая в базата на ДИКПО - Вара
• Обучение: 16 присъствени часа
Начин на плащане:
• До 5 (пет) дни след направената регистрация!
• Таксата трябва да е преведена по банков път на:
◦ Титуляр: „Иновации и консултиране“ ООД
◦ Сметка: BG88UNCR70001520857606
◦ BIC код: UNCRBGSF
◦ Банка: УникредитБулбанк – клон Шумен
◦ Основание за плащане: Имена на участника (участниците) и образователна институция

Регистрация:
• Регистрационна форма: ТУК
• След попълване на регистрационната форма, на посочен от вас електронен адрес, ще получите официално писмо, съдържащо персонална покана за участие в семинара.

ЛЕКТОРИ

Ангел Ангелов

СУ "С. Доброплодни", Шумен


Десислава Миленкова

137 СУ „Ангел Кънчев“, София


Елена Колева

ДИКПО - ШУ "Еп. К. Преславски"


Галина Момчева

ВСУ "Черноризец Храбър"


ДОКУМЕНТИ

ВНИМАВАЙ линковете 💥💥💥💥

ПИСМО-ПОКАНА, ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА, СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПЕРСОНАЛНА ПОКАНА ЗА ВСЕКИ УЧАСТНИК И ДР.

писмо-покана

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

програма

ПРОГРАМА

официална-информация

ПИСМО – ПОКАНА

списък-на-участниците1

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

РЕГИСТРАЦИЯ