ЗА СЕМИНАРА

Практически семинар „ПРОЕКТИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ БАЗИРАНО НА MAKEY MAKEY" е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти, които преподават учебните предмети компютърно моделиране, информатика и информационни технологии.

ЛЕКТОРИ

Основна цел на семинара е да отговори на потребностите на участниците и да допринесе за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем. Нашите лектори са от системата на образованието – действащи учители с богат опит и доказани практици. По време на семинара теорията ще бъде сведена до минимум, за сметка на практиката – решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

Ангел Ангелов

СУ "С. Доброплодни", Шумен


Десислава Миленкова

137 СУ „Ангел Кънчев“, София


Галина Момчева

ВСУ "Черноризец Храбър"


Елена Колева

ДИКПО - ШУ "Еп. К. Преславски"


РЕГИСТРАЦИЯ

Очаквайте скоро регистрацията за семинара да е отворена. Може да се абонирате и ние ще ви изпратим специална покана.