За Makey Makey


Какво е Makey Makey и как работи?

Makey Makey представлява платка, която превръща заобикалящите ни предмети в клавиши от клавиатурата на компютъра или компютърната мишка. Как това може да бъде използвано в учебните часове?

Makey Makey е изключително подходящ за часове и занимания по компютърно моделиране, като предоставя възможност на учениците на практика да видят резултата от програмирани от тях игри, анимации и експерименти.


Учителите може да използват този комплект в часове по всички предмети, обвързвайки ги с две любими за учениците дейности – игра и експериментиране.

КОНФИГУРИРАНЕ

Инсталиране и свързане на контролерите с компютъра
  • Свържете Makey Makey към компютъра
  • Включете TYPE MINI-B накрайникът на свързващия кабел към платката, а другият (USB) - към компютъра. Ако връзката е осъществена, Power диодът на платката ще светне, което означава, че Makey Makey е в режим на готовност.
  • Затворете изскачащите прозорци
  • Ако след като свържете Makey Makey с компютъра, на екрана се появи прозрец с опция за инсталиране на драйвери или други настройки – затворете го. За да работи Makey Makey, не са му необходими драйвери.
  • Затворете веригата
  • Свържетe предната долна част на Makey Makey с кабел, чийто накрайник е от тип „алигатор“. Хванете с едната ръка другия край на кабела. По този начин ще дадете възможност на електрическата верига да се затвори.
  • Тествайте
  • Свържете друг кабел към входа Space на платката. Докоснете другия край на кабела. На платката трябва да се активира зелен диоден индикатор, който отчита, че е натиснат клавишът за интервал (Space) от клавиатурата.

ТЕСТВАНЕ

Проверка на устройството и правилната му свързаност.

Makey Makey работи с всеки софтуер, който използва клавиатурата или мишката. Тествайте с едно от нашите приложения

App #1
App #2

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Съвети за решаване на технически проблеми при работа с Makey Makey
1Не мога да активирам „бутоните“, които използвам за Makey Makey
• Уверете се, че Makey Makey е свързан с компютъра.

• На гърба на платката трябва ясно да свети в червено Power диодът.

• Ако USB конекторът на вашия компютър е син, той е USB 3.0 и може да не работи с Makey Makey. Опитайте отново с USB 2.0 порт.

• Направете връзка по най-простия начин - свържете кабел с накрайник тип „алигатор“ към долната част на платката, наречена "земя", а след това докоснете другия край на кабела. Ако връзката е осъществена, един от светодиодните индикатори на Makey Makey ще светне.

• Използвайте електропроводими материали като ябълки, банани, алуминиево фолио и др.
2Един от „бутоните“ е постоянно активен
• Прекъснете връзката между Makey Makey и компютъра за около 10 секунди.

• Пренаредете кабелите с накрайник тип „алигатор“ – връзката с платката може да не е добра.

• Проследете кабелите, свързващи Makey Makey с „бутоните“. Не трябва да има контакт между тях.

• Изолаторите, които използвате (подметките на вашите обувки) може да са електропроводими.
3Не всеки път Makey Makey работи
• Използваните материали може да не са достатъчно електропроводими.

• Ако използвате графитна линия от молив, уверете се, че е плътна и начертана на гладка повърхност.