Makey Makey | Компютърно моделиране

Makey Makey e технология, чрез която можете да свържете неодушевени предмети с компютър, за да им вдъхнете живот. С помощта на компютърна програма за конфигуриране на „предметите – бутони“ можете да управлявате компютърни игри, музикални симулатори, да накарате зеленчуците да изписват символи и мн. др.

Компютърно моделиране с Makey Makey


Обучението по компютърно моделиране в начален етап, базирано на Makey Makey, е насочено към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждането на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ MAKEY MAKEY В КЛАС?

Нашите партньори

  • 11 ОУ "Христо Ботев", гр. Благоевград
  • СУ "Христо Смирненски", гр. Брезово
  • ОУ "Алеко Константинов", гр. Червен бряг
  • СУ "Христо Ботев", гр. Враца

Вземи сега